Catalan
Ciencilandia és un projecte telemàtic dirigit a alumnes de 3 a 7 anys.

Aquest projecte pretén posar en contacte els infants amb la ciència, de manera que mitjançant diferents experiències puguin entendre millor el món que els envolta.

Cada nou apartat d'activitats està format per: un conte, un experiment amb la fitxa didàctica per al nen / a, activitats per realitzar amb l'ordinador i amb tauleta (Ipad). Aquells que ho desitgin poden aportar les seves investigacions en nous experiments a l'apartat de "CreatiLab".


Spanish

Ciencilandia es un proyecto telemático dirigido a alumnos de 3 a 7 años.


Este proyecto pretende poner en contacto a los niños y niñas con la ciencia, de modo que mediante distintas experiencias puedan entender mejor el mundo que les rodea.


Cada nuevo apartado de actividades está formado por: un cuento, un experimento con la ficha didáctica para el niño/a, actividades para realizar con el ordenador y con tableta (Ipad). Aquellos que lo deseen pueden aportar sus investigaciones en nuevos experimentos mediante el apartado de "CreatiLab".
English
Ciencilandia
is a collaborative project for students from 3 to 7 years old.

This project aims to bring together children with science. Children
can better understand the world around them through different experiences .

There are in each new section of activities: a story, an experiment with teaching for the child, activities to do with your computer and tablet (iPad). People who want to contribute their research in new experiments are able to do it using the section "CreatiLab".